fbpx

Du er velkom­men til at reg­istrere dit CV hos Safe Solu­tion. Vi søger altid kval­i­fi­cerede kan­di­dater til både korte og læn­gere­varende pro­jek­ter i Dan­mark og udlandet.

Din ansøgn­ing vil blive behan­dlet og reg­istr­eret i vores CV-data­base. Vi gem­mer dine data i 6 måned­er, hvorefter de slettes fra vores system.

Kom­mer der i denne peri­ode et job, som match­er din pro­fil, kan din ansøgn­ing komme i betragt­ning, hvorefter vi vil kon­tak­te dig til en snak omkring dine kval­i­fika­tion­er og rolle.

Hvor­dan du reg­istr­erer dit CV

Du reg­istr­erer dig ved at vælge ”Uop­for­dret ansøgn­ing” under ”Vores ledi­ge stillinger”.

Når du reg­istr­erer dig, bedes du anføre, hvilken still­ingstype, du søger, samt anføre dine kom­pe­tencer i forhold til den ønskede stilling.

Du kan også vælge at reg­istrere dig som bruger under ”Vores ledi­ge still­inger”, hvor du bl.a. vil have adgang til dit CV og til at oprette en jobagent, som automa­tisk giv­er besked, når en ledig still­ing match­er din profil.

Tak for din inter­esse. 

Vi glæder os til at høre fra dig.