fbpx

Mission

Safe Solu­tion ønsker at levere højt kval­i­fi­ceret per­son­ale inden for Marine, Olie & Gas, Wind On & Off­shore, indus­tri og bygge­branchen. Vores mål er at blive den bed­ste og mest efter­spurgte leverandør inden oven­stående områder. Safe Solu­tion er baseret på et langsigtet forhold til kun­der og kol­le­gaer, og vi betragter disse rela­tion­er som værende en af vores kerneværdier.

Værdier

Safe Solu­tions værdier er ordent­lighed, og vores DNA er dybt begravet i den jyske muld med begge fød­der solidt plantet på jor­den. Hos os opfyldes aftaler, og de ydes til punk­t­lighed. Dette værdis­æt er afgørende for os –  det bliv­er stærkt efter­ful­gt af en lang række værdier, som lyder:

  • Erfarne og højt kval­i­fi­cerede medarbejdere
  • Flek­si­belt personale
  • Løs­ning­sori­en­teret
  • Han­dlekraftig
  • Værdisk­abende
  • Tillids­fuld
  • Over­hold­else af deadlines
  • Sikker­hed
  • Socialt ans­var for medar­be­jdere og miljøet