fbpx

Med mere end 20 års erfar­ing inden­for for­ret­ning­som­råder som off­shore, marine, olie & gas, indus­tri og bygge­branchen dækker Safe Solu­tion mange forskel­lige branch­er og en bred vifte af kompetencer.

Vores medar­be­jder-teams har arbe­jdet over det meste af ver­den og i flere af omtalte brancher.

Godt sammentømret

Vi er et godt sam­men­tøm­ret team, der kan løfte selv de mest avancerede opgaver. Vores netværk spæn­der vidt, og vi kan levere assis­tance og medar­be­jdere de fleste sted­er i ver­den, både med rejselystne skan­di­naver, men også lokale teams fra det enkelte land.

Nor­malt kom­biner­er vi mand­sk­a­bets nation­aliteter, da det giv­er det bed­ste og mest sikre valg. Når vi hos Safe Solu­tion skal sørge for, at opgav­erne bliv­er udført til aftalt tid, og ikke mindst at krav og for­vent­ninger om fælles mål bliv­er realis­eret, har vi erfaret, at oven­stående er den rette kombination.

Brancher

 • Olie & Gas
 • Wind On & Ofhshore
 • Marine
 • Kraftværk­er
 • Solen­er­gi
 • Bygge­branchen
 • Indus­tri­branchen

Personaletyper

 • Ingeniør­er
 • Pro­jek­tledere
 • For­mænd
 • Stil­lads Bygger
 • Iso­latør­er
 • Rope Access
 • Malere
 • Mekanikere
 • HVAC / Ventilatør
 • Rør­læg­ger
 • Mon­tage
 • Instal­la­tion­sper­son­el
 • Elek­trikere
 • Automa­tion
 • Instru­ment
 • Cer­ti­fikatsve­js­er