fbpx

Med mere end 20 års erfar­ing inden­for for­ret­ning­som­råder som off­shore, marine, olie & gas, indus­tri og bygge­branchen dækker Safe Solu­tion mange forskel­lige branch­er og en bred vifte af kompetencer.

Vores medar­be­jder-teams har arbe­jdet over det meste af ver­den og i flere af omtalte brancher.

Godt sammentømret

Vi er et godt sam­men­tøm­ret team, der kan løfte selv de mest avancerede opgaver. Vores netværk spæn­der vidt, og vi kan levere assis­tance og medar­be­jdere de fleste sted­er i ver­den, både med rejselystne skan­di­naver, men også lokale teams fra det enkelte land.

Nor­malt kom­biner­er vi mand­sk­a­bets nation­aliteter, da det giv­er det bed­ste og mest sikre valg. Når vi hos Safe Solu­tion skal sørge for, at opgav­erne bliv­er udført til aftalt tid, og ikke mindst at krav og for­vent­ninger om fælles mål bliv­er realis­eret, har vi erfaret, at oven­stående er den rette kombination.

Brancher

  • Olie & Gas
  • Wind On & Ofhshore
  • Marine
  • Kraftværk­er
  • Solen­er­gi
  • Bygge­branchen
  • Indus­tri­branchen

Personaletyper

  • Ingeniør­er
  • Pro­jek­tledere
  • For­mænd
  • Stil­lads Bygger
  • Iso­latør­er
  • Rope Access
  • Malere
  • Mekanikere
  • HVAC / Ventilatør
  • Rør­læg­ger
  • Mon­tage
  • Instal­la­tion­sper­son­el
  • Elek­trikere
  • Automa­tion
  • Instru­ment
  • Cer­ti­fikatsve­js­er