fbpx
WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS

Olje & gass

Vind

Konstruksjon

Industri

Marine

Vores forskellige forretningsområder

Med mer enn 20 års erfar­ing innen­for off­shore, mar­itim, olje & gass og bygg og anlegg, dekker Safe Solu­tion mange forskjel­lige bran­sjer og mye kom­petanse.

Våre team av medar­bei­dere har job­bet over det meste av ver­den og i flere av de neden­stående bran­sjene. 

Læs mere…

Kompetencer

Safe Solu­tion tilbyr din bedrift flek­si­bel arbei­d­skraft i kor­tere eller lengre peri­oder. Vi kan dekke akutte behov for per­son­ale på kort varsel i Skan­di­navia og spare deg for tid­skrevende og kost­bar rekrut­ter­ing og for­p­lik­telser i forhold til opp­sigelses­varsler.

Læs mere…

Om SafeSolution

Idégrunnlaget

Etter et omfat­tende forar­beid ble sel­skapet Safe Solu­tion stiftet i 2017 av CEO Chris Durhu­us, tidligere CEO og stifter av Safe Ocean Ser­vice A/S, og pros­jek­tled­er Morten Thaisen, eier av MT Entre­prise APS.

Læs mere…

Registrer deg på vår CV-bank

Ser du etter job­ber i kor­tere eller lengre peri­ode, eller trenger du nye utfor­dringer.

Opprett din CV på sikker løs­ning og kom frem på køen.