fbpx

Sådan registrerer du dit CV

CV’et er en kort præsen­ta­tion af dig og din erhvervser­far­ing. Det skal være kort, kro­nol­o­gisk og over­skueligt for mod­tageren at læse. Beskriv gerne alle rel­e­vante erfaringer fra tidligere jobs, og uddyb også gerne med infor­ma­tion om konkrete arbe­jd­sop­gaver og ans­var­som­råder, som du har erfar­ing med fra tidligere jobs. Vores CV-reg­istreringssys­tem er enkelt, og du vil blive hjulpet igen­nem trin for trin. Husk ven­ligst at læse dit CV igen­nem, inden du uploader det.

Hvis du ser Safe Solu­tion som en spæn­dende arbe­jds­giv­er, kan du med fordel oprette dit CV i vores data­base. Data­basen giv­er os et klart og hur­tigt billede af poten­tielle ansøgere, som kunne være inter­esseret i et job.

Fordele ved Safe Solution

  • Du får stor erfar­ing i flere forskel­lige branch­er.
  • Du styrk­er dit netværk.
  • Du styrk­er dine kom­pe­tencer.
  • Vi giv­er dig ordnede forhold.
  • Vi giv­er dig back­up.
  • Det er nemt og gratis at reg­istrere dig.

Ind­send dit CV her