fbpx
WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS WE BRING KNOWLEDGE TO YOUR BUSINESS

Olie & Gas

Vind

Bygge & Anlæg

Industri

Marine

Kompetencer

Safe Solu­tion tilby­der din virk­somhed flek­si­bel arbe­jd­skraft i kor­tere eller læn­gere peri­oder. Vi kan med kort varsel dække et akut behov for Per­son­ale i Skan­di­navien og spare dig for tid­skrævende og udgift­stung rekrut­ter­ing og forplig­telser i forhold til opsigelsesvarsler.

Læs mere…

Vores forskellige forretningsområder

Med mere end 20 års erfar­ing inden­for for­ret­ning­som­råder som off­shore, marine, olie & gas, indus­tri og bygge­branchen dækker Safe Solu­tion mange forskel­lige branch­er og en bred vifte af kompetencer.

Vores medar­be­jder-teams har arbe­jdet over det meste af ver­den og i flere af omtalte brancher.

Læs mere…

Om Safe Solution

Idégrundlaget

Efter et grundigt forar­be­jde blev sel­sk­a­bet Safe Solu­tion stiftet i 2017 af CEO Chris Durhu­us, tidligere CEO og stifter af Safe Ocean Ser­vice A/S, og pro­jek­tled­er Morten Thaisen, ejer af MT Entre­prise APS.

Vi havde længe talt om det store behov for hånd­værkere i indus­tri og bygge­branchen, specielt elek­trikere og smede.

Læs mere…

Registrer dit CV i vores database

Reg­istr­er dit CV hos Safe Solu­tion. Vi screen­er løbende reg­istr­erede CV’er, når vi skal finde kan­di­dater til vores ledi­ge stillinger.